Den personlige uddannelses- og jobplan

Få overblik over dine kompetencer i forhold til job og uddannelse.

På kurset lærer du at afklare og dokumentere dine egne kompetencer, samt beskrive dine ønsker og faglige kunnen, i forhold til givne jobs på et omskifteligt arbejdsmarked.

INDHOLD

  • Du udarbejder et oplæg til et master CV.
  • Du får afklaret, hvad du kan tilbyde personligt, fagligt og alment.
  • Du kan efter kurset beskrive dine ønsker, hvad du kan tilbyde og dine mål i forhold til job eller uddannelse.
  • Du får indsigt i det offentlige uddannelsessystem, herunder brug af realkompetencevurdering, så du kan planlægge eventuel videre-/efteruddannelse.
  • Du får redskaber til at formidle det du kan og vil, ved en ansættelses- eller MUS-samtale

MÅLGRUPPE

Målgruppen er både ansatte og ledige, der ønsker at

  • få synliggjort aktuelle kompetencer
  • lave en plan for videreudvikling
  • få hjælp til at gå vejen fra ufaglært til faglært via en erhvervsuddannelse for voksne (EUV)
  • kvalificere MUS-samtalen og/eller jobsamtalen.

Udbytte

For medarbejdere og virksomheder kan forløbet fx medvirke til at arbejde målrettet med strategisk kompetenceudvikling i forhold til MUS-samtalen, omskoling til et andet job i virksomheden eller en hjælp til medarbejdere i forhold til omstruktureringer.

Er du ledig kan kurset være en god start for at komme godt i gang med din fremtidige jobsøgning og uddannelsesplanlægning. Måske har du erfaringer fra et jobområde og ønsker nu at bruge dine erfaringer og blive faglært?

På kurset kommer du til at arbejde ud fra det du kan, hen imod det du vil. Du får mulighed for at identificere og dokumentere hvad du kan og hvad du vil, i forhold til din fremtid på arbejdsmar¬kedet. Vi har fokus på din personlige adfærd som en stærk side. Vi træner dig i at formidle dine kompetencer.

Dine erfaringer kommer til at indgå som en del af processen, og du får tilført ny viden og inspiration til dit fremtidige arbejdsliv. Kurset afsluttes med en konkret plan for din efter-/videre-
uddannelse.