Lov om gennemsigtighed

I følge LBK nr. 810 af 20/06/2018, Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., skal nedenstående fremgå af skolens hjemmeside:

Viskvalitet.dk - eller De Systemfælles Redskaber - er Danmarks første landsdækkende værktøj, der er obligatorisk at bruge som led i at måle og udvikle kvaliteten på et uddannelsesområde.

Læs: Bekendtgørelse om Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv.