Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Montering af solpaneler og - fangere på tag

Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 416,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 1.813,80
Info om fag
49237 - Montering af solpaneler og - fangere på tag

Målgruppe: Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Montere solpaneler og -fangere på og i tag med egnede beslagtyper, som opfylder dansk krav til montage samt gældende love, regler og anvisninger.
Definere belastningsområder ved montage på tagfladen i forhold til vindlast og øvrig belastning, jfr. Eurocode 1 DS/EN 1991 med tilhørende nationale annekser.
Vurdere tagkonstruktionens bæreevne og anvise løsninger til forstærkning af spær inden for de belastningsklasser, som anvendes i Danmark.
Søge relevante oplysninger og information for vurdering og anvisning af løsninger – fx foretage tabelopslag i Træinformation.
Anvise og udføre egnede løsninger til gennemføring af rør og kabler gennem tagkonstruktionen i overensstemmelse med gældende regler, normer og anvisninger.
Vælge egnet sikkerhedsudstyr til arbejdet på tag.
Udføre og planlægge arbejdet under hensyn til gældende lovgivning om kvalitetssikring, sikkerhed, miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt relevante anvisninger og vejledninger.

Fagnummer: 49237 Montering af solpaneler og - fangere på tag Varighed 2 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 416,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.813,80