Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Murede trapper

Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 402,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 2.390,55
Info om fag
49245 - Murede trapper

Målgruppe: Murere eller ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for jobområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Udmåle, opsnørre og udføre trappe ud fra et givent projektmateriale, der lever op til æstetiske og evt. historiske krav og tilhørende krav til konstruktionsprincipper.
Vælge og anvende materialer, værktøjer, metoder og teknikker til at udføre trappen, der opfylder krav om konstruktion, kvalitet og anvendelse, herunder fysiske påvirkninger og eksponeringsklasser.
Planlægge udførelsen og kvalitetssikring af eget og andres arbejde i forhold til et projektmateriale, gældende regler, normer og anvisninger.
Kommunikere og samarbejde med andre håndværkere, projekterende og kunder om udførelse af trappe.
Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed.

Uddannelsen gennemføres inden for en af følgende:
__ Indvendig muret trappe
__ Udvendig muret trappe
__ Muret spindeltrappe
__ Catalansk trappe

Fagnummer: 49245 Murede trapper Varighed 3 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 402,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 2.390,55