Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Nedriver - Formandsuddannelse hold 3 modul 9

06-01-2025
Nedriver - Formandsuddannelse hold 3 modul 9
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 1.040,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 4.500,70
Der er hold med tillægspris på dette kursus. Klik og se samlet kursuspris.
Info om fag
48965 - Bæredygtig byggeri - cirkulær økonomi

Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan anvende principperne for bæredygtighed og cirkulær økonomi i byggeriet til at:
Udvælge materialer og byggeprocesser for mere energirigtigt og bæredygtigt byggeri.
Foretage en miljøvurdering i forhold til de anvendte materialer og byggeprocesser.

Fagnummer: 48965 Bæredygtig byggeri - cirkulær økonomi Varighed 3 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 624,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 2.202,25
21531 - Håndtering af restprodukter på byggepladsen

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Anvende kendskab om bygge- og anlægsmaterialers sammensætning og oprindelse til at indsamle, sortere og bortskaffe restprodukter fra byggepladsen efter tidens mest bæredygtige praksis.
Indsamle og sortere restprodukter under hensyn til love og regler og økonomiske betragtninger.
Arbejde med håndtering af restprodukter i den daglige drift med fokus på bæredygtighed, genanvendelse og opbygning af en ressourcebesparende kultur.
Arbejde med håndtering af restprodukter med fokus på social bæredygtighed.
Medvirke ved udarbejdelse af procedurer for håndtering af egne fagspecifikke restprodukter, ud fra kendskab til håndtering, sortering og mulighed for genanvendelse på byggepladsen.
Medvirke ved indretning af byggepladsen for eget fagspecifikke nærområde med fokus på bedst mulig sortering og håndtering af restprodukter.
Vurdere behov for tilkaldelse af særligt uddannet personale til håndtering af person- og miljøfarligt bygge- og anlægsaffald.
Udføre arbejdet efter gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning samt anvende anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.

Fagnummer: 21531 Håndtering af restprodukter på byggepladsen Varighed 3 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 624,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 2.595,70
45999 - Stillads - anvendelse og sikkerhed

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer der færdes på stilladser i forbindelse med udførelse af deres arbejde.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Udføre håndværksmæssige opgaver fra stillads, for eksempel opmuring, facadereparationer, vinduesisætning, maling af vinduer og facader mm.
Udføre opgaverne med fokus på sikkerhedsmæssige foranstaltninger i henhold til gældende sikkerhedsregler og vejledninger vedrørende færdsel på stillads.
Udvise korrekt adfærd og brug af stilladset.
Udføre arbejdet efter gældende regler vedrørende belastning af stilladset, således at materialer og værktøj placeres korrekt på stilladset under udførelse af arbejdet.
Foretage rapportering af fejl ved stilladset, f.eks. fjernet afstivning eller forankring, manglende rækværk eller afskærmning mm.

Fagnummer: 45999 Stillads - anvendelse og sikkerhed Varighed 1 dag Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 208,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.004,25