Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Nedriver - Formandsuddannelse hold 4 modul 8

22-09-2025
Nedriver - Formandsuddannelse hold 4 modul 8
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 1.040,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 3.503,75
Info om fag
20830 - Nedrivning - Praktisk miljøscr. og resursekortlægn

Målgruppe: Medarbejdere uden brancheerfaring.

Beskrivelse: Deltageren kan:
- Identificere og kortlægge farlige stoffer som asbest, bly, pcb og lignende farlige stoffer, om nødvendigt ved prøveudtagning.
- Fastlægge genanvendelsesgraden af de anvendte materialer i bygninger.
- Fastlægge mængden af materialer der ikke er egnede til genanvendelse.
- Anvende BBR udskriften på bygninger som grundlag for den praktiske kortlægning.
- Fremsøge og anvende evidensbaseret viden fra videnscentrene lign. Institutioner.
- Anvende en miljørapport.
- Anvende viden om relevant lovgivning på området, herunder AB18.
- Efterleve gældende myndighedskrav, kvalitetssikrings-, bygnings-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning.
- Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet, bl.a. ved hjælp af EPD'er på de valgte materialer.

Fagnummer: 20830 Nedrivning - Praktisk miljøscr. og resursekortlægn Varighed 5 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 1.040,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 3.503,75