Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Nedriveruddannelsen hold 21 modul 3

03-03-2025
Nedriveruddannelsen hold 21 modul 3
Learnmark Horsens - AMU Vejlevej 150 8700 Horsens
12 dage Daghold
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 2.496,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 9.652,05
Info om fag
49265 - Håndtering af uheld og ulykker

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i en industrivirksomhed.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
Med viden om forskellige større uhelds- og ulykkestypers karakteristika og hændelsesforløb i branchen sikkerhedsmæssigt korrekt bidrage til håndtering af uheld og ulykker, når de opstår, herunder:
Iværksætte alarmering af internt og eksternt beredskab, stoppe/begrænse uheld og ulykker i henhold til procedurer og planer samt bidrage til livreddende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.
Når internt uhelds- og ulykkesberedskab har taget over supportere redningsmandskab, politi, myndigheder mv.
Deltage i aktiviteter, der har til formål at forebygge, at lignende uheld og ulykker opstår igen.

Fagnummer: 49265 Håndtering af uheld og ulykker Varighed 3 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 624,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.869,85
45578 - Nedrivning - anvendelse af love og regler mv.

Målgruppe: Personer der har eller søger beskæftigelse inden for nedrivningsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan, ved nedrivning af bygge- og anlægskonstruktioner, anvende gældende lovgivning, regelsæt, anmeldelser og tilladelser, herunder krav vedr. arbejdsmiljø ved nedbrydning i henhold til brancheaftale, NMK 96, mellem Miljøministeriet og Nedbrydningssektionen.

Fagnummer: 45578 Nedrivning - anvendelse af love og regler mv. Varighed 3 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 624,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 2.119,30
45727 - Nedrivning - bygge- og anlægskonstruktioner

Målgruppe: Personer der har eller søger beskæftigelse inden for nedrivningsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Medvirke ved nedrivning af alle typer af bygge- og anlægskonstruktioner ud fra viden om forskellige konstruktionernes statiske og konstruktive forhold.
Udregne vægt og rumfang af forskellige bygningsdele.
Foretage nødvendig afstivning af konstruktioner før og under nedrivningsopgavens udførelse.
Medvirke ved nedrivning af forspændt beton- og insitustøbt beton, altaner, glas/alufacader, stålkonstruktioner samt høje konstruktioner som skorstene og siloer.
Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø.

Fagnummer: 45727 Nedrivning - bygge- og anlægskonstruktioner Varighed 5 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 1.040,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 3.715,50
47271 - Nedrivning af trækonstruktioner med motor-kædesav

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte bygge- og anlægsarbejdere der har eller ønsker beskæftigelse indenfor nedrivningsbranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Nedskære trækonstruktioner ved hjælp af motorkædesav ved nedrivning af bygge- og anlægskonstruktioner.
Vurdere risici ved arbejdets udførelse og tage de nødvendige forholdsregler i forbindelse med indspændte og fastklemte trækonstruktioners reaktion ved opskæring.
Foretage daglig drift og vedligehold af motorkædesaven og vurdere dens sikkerhedsmæssige tilstand.
Foretage nødvendig afspærring og foretage nødvendigt valg af personligt sikkerhedsudstyr i overensstemmelse med gældende regler.
Udføre arbejde efter gældende regler under hensyn til ergonomi, arbejdsmiljø og sikkerhed.

Fagnummer: 47271 Nedrivning af trækonstruktioner med motor-kædesav Varighed 3 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 624,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 3.193,60