Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Nedrivning - anvendelse af droner

Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 832,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 3.377,60
Info om fag
49861 - Nedrivning - anvendelse af droner

Målgruppe: Kurset henvender sig til medarbejdere der har erfaring fra Nedriverbranchen.

Beskrivelse: Deltagerne:
- Kan efterleve gældende dansk og fælleseuropæisk lovgivning, herunder anvendelse af flyvetekniske forkortelser, brug af droner i alle kategorier og foretage relevant myndighedskontakt
- Har opnået kompetencer til gennemførelse af teoriprøven til kategori A1 og A3 i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 2253 af 29/12/2020 om supplerende bestemmelser til EU-forordning 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer
- Kan foretage forsvarlig transport, opstilling og aktivering af droner på byggepladsen med udgangspunkt i leverandøranvisninger og brugermanualer
- Kan foretage indstillinger og programmering af forskellige dronetyper samt manøvrering af dronerne i forhold til arbejdsopgaven
- Kan downloade og behandle data fra software som dronen er connected til
- Kan adskille og nedpakke droneudstyr samt forestå rengøring, oprydning og hensigtsmæssig håndtering af evt. udtaget materiale
- Kan forholde sig til og anvende gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning for støj, støv, vand og ergonomi i forbindelse med anvendelse af droner, herunder hvilke stoffer en drone må udtage
- Kan udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler
- Kan anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet

Fagnummer: 49861 Nedrivning - anvendelse af droner Varighed 4 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 832,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 3.377,60