Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Nedrivning - indvendig
Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
AMU-målgruppen:
DKK 384,00
Uden for AMU-målgruppen:
DKK 2.124,65
Info om fag

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere der har eller ønsker beskæftigelse inden for nedrivningsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Udføre indvendig nedrivning, herunder udføre demontering og afstivning af bygningsdele.
Udarbejde en plan for arbejdspladsens indretning med særlig vægt på adgangsforhold og logistik.
Foretage afdækning og afspærring af nedrivningsområdet og etablere støj- og støvsluser.
Foretage løbende oprydning i forbindelse med arbejdet.
Udføre arbejdet under hensyn til andre faggrupper samt egen og andres arbejdsmiljø.

Fagnummer: 45816 Nedrivning - indvendig Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 2.124,65