Nedrivning - PCB, bly o. lign. skadelige stoffer
13-12-2021
Nedrivning - PCB, bly o. lign. skadelige stoffer
Learnmark Horsens - AMU Vejlevej 150 8700 Horsens
3 dage Daghold
25-04-2022
Nedrivning - PCB, bly o. lign. skadelige stoffer
Learnmark Horsens - AMU Vejlevej 150 8700 Horsens
3 dage Daghold
Kursuspris
AMU-målgruppen:
DKK 378,00
Uden for AMU-målgruppen:
DKK 2.657,30
Om kurset
Søger du job i nedriverbranchen, er det en fordel, at du har gennemført kurset PCB, bly og lignende skadelige stoffer.

På kurset lærer du blandt andet at 

• nedrive, sanere og bortskaffe konstruktioner og materialer, der indeholder PCB, bly og øvrige tungmetaller 
• planlægge nedrivnings- og saneringsarbejdets udførelse 
• vælge hensigtsmæssigt værktøj, sikkerhedsudstyr og velfærdsforanstaltninger 
• udføre nødvendige foranstaltninger til at undgå spredning af skadelige stoffer til omgivelserne 
• vælge og anvende nødvendigt personligt beskyttelsesudstyr. 

Info om fag

Målgruppe: Nedrivere, sanerings- og andre bygningsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for nedrivnings- og saneringsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Nedrive, sanere og bortskaffe konstruktioner og materialer, der indeholder PCB, bly og øvrige tungmetaller samt chlorerede paraffiner, såvel indendørs som udendørs.
Udføre arbejdet med viden om miljø, arbejdsmiljø samt sundhedsrisiko ved langtidspåvirkning af ovennævnte stoffer.
Planlægge nedrivnings- og saneringsarbejdets udførelse.
Afgrænse arbejdsstedet og vælge hensigtsmæssigt værktøj, sikkerhedsudstyr og velfærdsforanstaltninger.
Udføre nødvendige foranstaltninger til at undgå spredning af skadelige stoffer til omgivelserne ved opbygning af sluse, tilslutning af suger og diverse filtre.
Vælge og anvende nødvendigt personligt beskyttelsesudstyr for minimering af de påvirkninger, som nedrivnings- og saneringsarbejdere i stor udstrækning kan være udsat for.
Træffe nødvendige foranstaltninger ved transport og bortskaffelse af affald, der indeholder nævnte stoffer.
Udføre arbejdet under hensyn til bestemmelserne om bortskaffelse af farligt affald og kommunale retningslinjer for farligt affald.
Foretage rengøring af sikkerhedsudstyr og slutrengøring på arbejdspladsen.
Udføre relevant kvalitetssikring af det udførte nedrivnings-, sanerings- og bortskaffelsesarbejde.

Fagnummer: 48320 Nedrivning - PCB, bly o. lign. skadelige stoffer Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 378,00 Uden for målgruppe: DKK 2.679,80
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Kontakt
Jette Vibeke Nielsen
Kursussekretær
Skriv en besked
Filer