Ledelse og medarbejderudvikling

Ledelse og medarbejderudvikling

Vi tilbyder lederkurser til nye og erfarne ledere

Praktisk projektledelse i byggeriet

Arbejder du med ledelse og ledelsesopgaver i byggeriet, eller har du ambition om at komme til det? Så er uddannelsen Praktisk ledelse i byggeriet et godt tilbud til dig.

Dit udbytte

Du får en solid værktøjskasse, du straks kan sætte i spil i din virksomhed. Du lærer at organisere opgaverne ud fra teamets forudsætninger og at skabe en fælles forståelse og samtidig indfri opgavernes mål til tiden og inden for de fastlagte rammer. 
 
Uddannelsen sætter fokus på alle opgavernes faser. Du får værktøjer, der hjælper dig med at bevare overblikket og styre projekter og opgaver fra start til slut. Du oplever værdien af at have en projektplan og lærer via praktiske øvelser og opgaver at håndtere opgavernes mange udfordringer. Samtidig får du værktøjer, der vil styrke din personlige gennemslagskraft, kommunikation og samarbejdet i teamet.

Undervisningsform

Uddannelsen er praksisorienteret og bygger på et procesorienteret læringsforløb, der veksler mellem teorioplæg, praktiske øvelser, gruppearbejde, refleksion og individuel personlig udvikling, og tager udgangspunkt i din hverdag. Hvert modul indeholder en mindre prøve. 

Du vil også møde andre formænd, entrepriseledere og selvstændige, hvilket giver dig mulighed for at opbygge et fagligt ledernetværk.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig både til nye og erfarne ledere, til formanden, entrepriselederen, den selvstændige, håndværksmestre og lignende, der har behov og lyst til et større indblik i ledelse af opgaver og teams. 

Indhold

MODUL 1:

Sikkerhed på byggepladsen  
Du lærer at
 • håndtere arbejdsmiljøproblemer
 • vurdere konkrete arbejdsmiljøproblemstillinger
 • anvende anerkendende dialog for at fremme sikkerhedsadfærd
 • fremme arbejdsmiljøet ved assertive kommunikationsværktøjer
 • forstå byggepladsens teknologiske og organisatoriske udvikling og perspektiverne heri.
 Varighed: 1 dag
Kursusnr.: 20897
 
Anvendelse af jura i byggeanlægsbranchen 
Du lærer:
 • Grundlæggende jura i relation til AB18, ABR18 og ABT18
 • Håndtering af tidsplaner
 • Viden om vinterforanstaltninger
 • Sammensætning af dagsorden og referat af byggemøder, samt udarbejdelse og anvendelse af aftalesedler. 
Varighed: 2 dage
Kursusnr.: 49746
 

MODUL 2
 
Ledelse af teams 
Du lærer:
 • Organisering og ledelse af produktionsgrupper/teams på operationelt niveau
 • Tilpasning af lederstil i forhold til gruppen/teamets formål og udviklingstrin
 • Organisering og sammensætning af grupper ud fra aktuelle behov og opgaver
 • Tilpasning af lederstil og anvendelse af denne, til gruppers forskellige udviklingstrin og beslutningskompetence.
Kursusnr.: 43573
Varighed: 3 dage
 
 
MODUL 3
 
Planlægning i bygge- og anlægsbranchen 

Du lærer at
 • planlægge udførelse af bygge- og anlægsarbejde og forbedre byggeproduktionen
 • tilrettelægge byggepladsens indretning, der tager hensyn til logistik og risici i alle byggeprocessens faser
 • anvende APV til risikoafdækning af de valgte arbejdsmetoder
 • planlægge bemanding, ressourcer, leverancer og optimering af logistikken med henblik på at undgå unødige omkostninger i form af ventetid, spildt og brækage gennem anvendelse af principperne i det trimmede byggeri
 • anvende almindeligt kendte værktøjer til planlægning og styring, herunder også digitale værktøjer.
 Kursusnr.: 48982
Varighed: 3 dage

Praktisk projektledelse i byggeriet

Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 1.872,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 5.609,55
Info om fag
45214 - Ledelse af bæredygtig forretningsudvikling

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Dvs. ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende viden om grøn omstilling - herunder de 17 verdensmål - konkret i forhold til forretningsudvikling.

Deltageren har viden om almindeligt kendte ledelsesteorier med henblik på optimering af såvel menneskelige som økonomiske ressourcer - herunder FLOW, spild, flaskehalse og lignende.

Deltageren kan på det operationelle ledelsesniveau identificere og planlægge optimeringsprocesser, som bidrager til virksomhedens bæredygtige udvikling samt til indsatsområder, virksomheden har valgt.

Deltageren kender betydningen af og kan identificere og registrere valide data, som kan give indikationer om fremskridt.

Deltageren kan motivere og inddrage medarbejderne i virksomhedens indsatser for bæredygtig forretningsudvikling, herunder skabe bevidsthed om hvordan virksomhedens indsatser bidrager til bæredygtig samfundsudvikling og relevante verdensmål.

Fagnummer: 45214 Ledelse af bæredygtig forretningsudvikling Varighed 3 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 624,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.869,85
43573 - Ledelse af teams/produktionsgrupper

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan organisere og lede produktionsgrupper/teams på det operationelle niveau, herunder tilpasning af lederstil i forhold til gruppen/teamets formål og udviklingstrin.

I jobfunktionen indgår:
- Sammensætning og udvikling af produktionesgrupper/teams
- Opstilling af relevante mål og rammer med udgangspunkt i virksomhedens mål, strategi og basisorganisation.
- Teknikker, der fremmer dynamikken i gruppeprocesser.

Fagnummer: 43573 Ledelse af teams/produktionsgrupper Varighed 3 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 624,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.869,85
49445 - Projektledelse

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan varetage projektlederrollen gennem teamudvikling drevet af motivation og engagement,
håndtering af konflikter og kommunikation internt i projektet og i forhold til projektets øvrige interessenter.

Deltageren kan definere rollerne som projektleder- og deltager samt fastlægge kompetencer og ansvarsområder i tilknytning til projektets ledelse, faser og mål.

Deltageren kan identificere projektets rammer, faser, mål og succeskriterier og kan på baggrund heraf udvælge og anvende relevante projektstyringsværktøjer samt definere, organisere og planlægge projekter, hvor der er taget højde for interessenter, risici og øvrige kritiske faktorer.

Fagnummer: 49445 Projektledelse Varighed 3 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 624,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.869,85