Praktisk projektledelse i byggeriet

Arbejder du i byggebranchen som sjakbajs eller projektleder, eller har du en ambition om at komme til det, så er uddannelsen ’Praktisk Projektledelse’ et godt tilbud til dig.

Uddannelsen udstyrer dig med en række værktøjer og metoder til at kunne gennemføre mere effektive byggeprojekter. Du bliver bevidst om din personlige rolle og bliver i stand til at arbejde målrettet med projektstyring, udvikling, trivsel og samarbejde i projektet.

DIT UDBYTTE

Du får en solid værktøjskasse, du straks kan sætte i spil i din virksomhed. Du lærer at organisere ud fra teamets forudsætninger og at skabe en fælles forståelse og samtidig indfri projektets mål til tiden og indenfor de fastlagte rammer. Uddannelsen sætter fokus på alle projektets faser.

Du får værktøjer, der hjælper dig med at bevare overblikket og styre projektet fra start til slut. Du oplever værdien af at have en projektplan og lærer via praktiske øvelser og opgaver at håndtere projektets mange udfordringer. Samtidig får du værktøjer, der vil styrke din personlige gennemslagskraft, kommunikation og samarbejdet i projektgruppen.

UNDERVISNINGSFORM

Uddannelsen er praksisorienteret og bygger på et procesorienteret læringsforløb, der veksler mellem teori-oplæg, praktiske øvelser, gruppearbejde, refleksion og individuel personlig udvikling og tager udgangspunkt i din hverdag. Hvert modul afsluttes med en mindre prøve. Du vil også møde andre sjakbajser og projektledere, hvilket giver dig mulighed for at opbygge et netværk.

MÅLGRUPPE

Uddannelsen henvender sig både til nye og erfarne projektledere og til sjakbajsen eller projektdeltageren, der har behov for et større indblik i projektledelse.

Indhold

MODUL 1:
PROJEKTLEDELSE (49445) - 3 DAGE
• Projektets fundament og faser 
• Idebeskrivelse og planlægning 
• Projektlederens rolle og opgaver 
• Projektets mål og rammer
 
MODUL 2:
LEDELSE AF TEAMS (43573) - 3 DAGE
• Udvikling af teamet og samarbejde 
• Forandringer og faldgruber i teamledelse 
• Motivation og engagement 
• Afdække og anvende relevante ledelsesstile 
 
MODUL 3:
LEDELSE AF BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING (45214) - 3 DAGE 
• Viden om grøn omstilling - herunder de 17 verdensmål. 
• Kendskab til almindeligt kendte ledelsesteorier med henblik på optimering. 
• Identifikation og planlægning af optimeringsprocesser, som bidrager til virksomhedens/projektets bæredygtige udvikling. 
• Motivation og inddragelse af projektdeltagere i indsatserne for bæredygtig forretningsudvikling, herunder skabe bevidsthed om hvordan projektets indsatser bidrager til bæredygtig samfundsudvikling og relevante verdensmål. 
Praktisk projektledelse i byggeriet
02-02-2022
Praktisk projektledelse i byggeriet
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
9 dage Daghold
07-11-2022
Praktisk projektledelse i byggeriet
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
9 dage Daghold
Kursuspris
AMU-målgruppen:
DKK 1.710,00
Uden for AMU-målgruppen:
DKK 5.068,50
Info om fag

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Dvs. ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende viden om grøn omstilling - herunder de 17 verdensmål - konkret i forhold til forretningsudvikling.

Deltageren har viden om almindeligt kendte ledelsesteorier med henblik på optimering af såvel menneskelige som økonomiske ressourcer - herunder FLOW, spild, flaskehalse og lignende.

Deltageren kan på det operationelle ledelsesniveau identificere og planlægge optimeringsprocesser, som bidrager til virksomhedens bæredygtige udvikling samt til indsatsområder, virksomheden har valgt.

Deltageren kender betydningen af og kan identificere og registrere valide data, som kan give indikationer om fremskridt.

Deltageren kan motivere og inddrage medarbejderne i virksomhedens indsatser for bæredygtig forretningsudvikling, herunder skabe bevidsthed om hvordan virksomhedens indsatser bidrager til bæredygtig samfundsudvikling og relevante verdensmål.

Fagnummer: 45214 Ledelse af bæredygtig forretningsudvikling Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 570,00 Uden for målgruppe: DKK 1.689,50

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan organisere og lede produktionsgrupper/teams på det operationelle niveau, herunder tilpasning af lederstil i forhold til gruppen/teamets formål og udviklingstrin.

I jobfunktionen indgår:
- Sammensætning og udvikling af produktionesgrupper/teams
- Opstilling af relevante mål og rammer med udgangspunkt i virksomhedens mål, strategi og basisorganisation.
- Teknikker, der fremmer dynamikken i gruppeprocesser.

Fagnummer: 43573 Ledelse af teams/produktionsgrupper Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 570,00 Uden for målgruppe: DKK 1.689,50

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan varetage projektlederrollen gennem teamudvikling drevet af motivation og engagement,
håndtering af konflikter og kommunikation internt i projektet og i forhold til projektets øvrige interessenter.

Deltageren kan definere rollerne som projektleder- og deltager samt fastlægge kompetencer og ansvarsområder i tilknytning til projektets ledelse, faser og mål.

Deltageren kan identificere projektets rammer, faser, mål og succeskriterier og kan på baggrund heraf udvælge og anvende relevante projektstyringsværktøjer samt definere, organisere og planlægge projekter, hvor der er taget højde for interessenter, risici og øvrige kritiske faktorer.

Fagnummer: 49445 Projektledelse Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 570,00 Uden for målgruppe: DKK 1.689,50
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Kontakt
Jannie Lund Sørensen
Kursussekretær
Skriv en besked
Download faktaark