Hotel og restaurant

Hotel og restaurant

Learnmark Efteruddannelse

Produktionshygiejne - operatører fødevareindustri
31-05-2022
Produktionshygiejne - operatører fødevareindustri
Danish Crown A/S Østbirkvej 2 8700 Horsens
1 dag Daghold
01-06-2022
Produktionshygiejne - operatører fødevareindustri
Danish Crown A/S Østbirkvej 2 8700 Horsens
1 dag Daghold
02-06-2022
Produktionshygiejne - operatører fødevareindustri
Danish Crown A/S Østbirkvej 2 8700 Horsens
1 dag Daghold
Kursuspris
AMU-målgruppen:
DKK 128,00
Uden for AMU-målgruppen:
DKK 728,05
Der er hold med tillægspris på dette kursus. Klik og se samlet kursuspris.
Info om fag

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i fødevareindustrien.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
Overholde virksomhedens hygiejneregler i forbindelse med varetagelse af de arbejdsfunktioner, som udføres ved procesindustriel fødevareproduktion.
Udvise en god personlig hygiejne samt benytte rent arbejdstøj og værktøj i forbindelse med varetagelse af arbejdsfunktioner i procesindustriel fødevareproduktion.
Anvende sit kendskab til mikroorganismers forekomst og vækst, kemisk forurening samt kendskab til fødevarebårne sygdomme til at udvise korrekt adfærd i forhold til at undgå biologisk, kemisk og fysisk forurening i forbindelse med procesindustriel fødevareproduktion.

Fagnummer: 40443 Produktionshygiejne - operatører fødevareindustri Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 819,80