Topbanner_alle_2800x40016_(1)_(2)

Sidemandsoplæring - forestil dig at dine medarbejdere ingenting kan!

I dag anvender store virksomheder over hele verden TWI som et omdrejningspunkt for deres produktion. Og kernen i deres succes er deres evne til at beskrive, hvad de laver, hvordan de laver det og fortælle dette til deres medarbejdere.
Skræmmende tanke, ikke sandt?

Det var dog alligevel den situation den amerikanske industri befandt sig i starten af 1940’erne. Vi kan i dag lære meget af, hvordan de taklede dette problem.

Sidemandsoplæring uden sidemænd – det bliver svært

Forestil dig, at du er ansvarlig for USA’s produktionsapparat i starten af 1940’erne. Udover de problemer, som produktionsansvarlige altid er optagede af, er der nu yderligere 4 problemer, du skal håndtere:
 1. Alle dine produktionsmedarbejdere er taget til Europa, Asien og Afrika for at kæmpe på de allieredes side.
 2. Hele din produktion skal opskaleres til at producere i meget større mængder end tidligere, og samtidigt omlægges, fordi der skal produceres krigsmateriel som fly, kampvogne, uniformer, feltrationer, våben og ja, du kan selv fortsætte listen.
 3. De nye medarbejdere, du kan få, er for 50%’s vedkommende husmødre, der aldrig har arbejdet i produktioner før.
 4. Dine mellemledere er også draget i krig.
Har du nu fået ondt i maven og tænker, at opgaven er fuldstændig umulig, så er du velkommen til at stoppe læsningen her.

Du kan også vælge at læse videre for at se, hvad du valgte at gøre, da du stod i 1940’erne med denne opgave. For som bekendt så lykkedes missionen, og de allierede sejrede i 1945, godt hjulpet af USA’s produktionskapacitet.

Sådan opstod struktureret sidemandsoplæring

Okay, du har valgt at læse videre. Her er, hvad du valgte at gøre.

Du dannede en gruppe af de mest erfarne og dygtige folk indenfor uddannelse og ledelse. Du gav dem opgaven: Find ud af, hvordan vi kan uddanne nye mellemledere mest effektivt. Du skal huske, at på dette tidspunkt var det almindeligt at lade mellemlederne oplære nye medarbejdere, dette var ikke overladt til sidemanden.

Efter mange og hurtigt gennemførte undersøgelser kom alle de dygtige folk, du havde bedt om hjælp, tilbage og havde en løsning klar: Struktureret sidemandsoplæring. De kaldte det TWI, Training Within Industry.

Der blev udviklet 3 programmer:
 1. TWI Job Instruktion: hvor du lærer dine ledere om effektiv uddannelse af medarbejdere til at gøre et job korrekt, sikkert og samvittighedsfuldt
 2. TWI Job Relationer: hvor du hjælper dine ledere med effektiv opbygning og vedligeholdelse af gode medarbejderrelationer, øget samarbejde, motivation og effektiv løsning af konflikter.
 3. TWI Job Metode: hvor du sammen med ledere og medarbejdere fokuserer på løbende forbedring af den måde, hvorpå jobs bliver gjort med de nuværende tilgængelige materialer, udstyr, værktøjer og medarbejdere.
 Yderligere 2 TWI-programmer blev udviklet i Japan efter 2. verdenskrig.
 1. TWI Job Sikkerhed: hvor du effektivt skaber og opretholder et sundt og sikkert arbejdsmiljø
 2. TWI Problemløsning: hvor du involverer alle i effektiv analysering og løsning af problemer.

TWI Job Instruktion

Struktureret sidemandsoplæring tager udgangspunkt i det første punkt TWI Job Instruktion. Tanken var oprindeligt, at det er lederne, på engelsk: Supervisors, der udfører oplæringen. I dag er det mere udbredt at udvælge nogle af medarbejderne og gennemføre ”Train the trainer”-forløb for dem, sådan at de kan stå for oplæringen af kolleger.

Alle TWI-programmerne er sidenhen blevet udviklet og videreudviklet, hovedsageligt ved Toyota i Japan, der har indarbejdet programmerne i deres øvrige arbejde med Lean.

Jim Huntzinger, der er præsident og grundlægger af Lean Frontiers og forfatter til flere anerkendte bøger om Lean, har udtalt at: ”Du kan godt bruge TWI uden at bruge Lean, men du kan ikke bruge Lean uden at bruge TWI”.

I dag anvender store virksomheder over hele verden TWI som et omdrejningspunkt for deres produktion. Og kernen i deres succes er deres evne til at beskrive, hvad de laver, hvordan de laver det og fortælle dette til deres medarbejdere.

Hvordan kan jeg komme i gang med sidemandsoplæring?

Prøv at besvare disse spørgsmål:
 1. Kan du oplære dine medarbejdere hurtigt og effektivt?
 2. Kan dine medarbejdere oplære hinanden?
 3. Er du sikker på, hvad de lærer?
 4. Og bidrager læringen til effektiviteten, kvaliteten, sikkerheden, forbedringerne, medarbejdertilfredsheden og udviklingen af virksomheden?
Jeg håber, der lyder et klart og rungende JA til dem alle.

Hvis ikke, så husk hvad du lærte i starten 1940’erne, da du stod med dit livs faglige udfordring i USA.

Se vores aktuelle kurser inden for jobinstruktion på vores hjemmeside.