Transport

Transport

Learnmark Efteruddannelse

Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

30-05-2024
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
Materielgården Solkrogen 7 8722 Hedensted
1 dag Daghold
20-08-2024
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
1 dag Daghold
15-11-2024
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
1 dag Daghold
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 1,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 1,00
Info om fag
45259 - Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

Målgruppe: Adgang til uddannelsen har personer, som tilhører AMU-lovens målgrupper, og som er beskæftiget med af- og pålæsning, lager-/terminalarbejde, dokumentbehandling af farligt gods, eller skal til at beskæftige sig med disse emner som ansat i en virksomhed.

Beskrivelse: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og med baggrund i tildelte ansvarsområder og arbejdsopgaver:

- Udføre arbejdet med forberedelser til transport.
- Af og på-læsse farligt gods i henhold til regler i ADR, kapitel 1.3.

Dette uddannelsesmål anses som et myndighedscertifikat, når det afvikles sammen med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdelsstyrelsens regler herom.

Fagnummer: 45259 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods Varighed 1 dag Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 208,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 900,75