Bæredygtighed og grøn omstilling i byggebranchen

Bæredygtighed og grøn omstilling i byggebranchen

Learnmark Efteruddannelse

Støj, støv og affald ifm. bæredygtigt byggeri

11-03-2024
Støj, støv og affald ifm. bæredygtigt byggeri
Damhusengens skole, E og P skuret Klitmøllervej 7 2720 Vanløse
2 dage Daghold
12-03-2024
Støj, støv og affald ifm. bæredygtigt byggeri
Ringgården, Silkeborg, E og P skuret Plantagevej 2-8 8600 Silkeborg
2 dage Daghold
14-05-2024
Støj, støv og affald ifm. bæredygtigt byggeri
Galgebakken, E og P skuret Herstedvestervej 70 2620 Albertslund
2 dage Daghold
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 416,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 1.329,10
Der er hold med tillægspris på dette kursus. Klik og se samlet kursuspris.
Info om fag
21417 - Støj, støv og affald ifm. bæredygtigt byggeri

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring.

Beskrivelse: Deltageren kan:
bidrage til at eliminere gener fra støj- og vibrationspåvirkninger bl.a. ved hjælp af substitutions- og forebyggelsesprincipper.
bidrage til at eliminere gener fra de på byggepladsen forekomne støvtyper, bl.a. ved hjælp af substitutions- og forebyggelsesprincipper.
anvende viden om materiale fraktioner, sortering og bortskaffelse af restprodukter.
anvende anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.
anvende korrekte arbejdsteknikker.
bidrage til et bæredygtigt, sundt og sikkert arbejdsmiljø på byggepladsen.

Desuden har deltageren viden om:
anerkendte mærknings- og certificeringsordninger indenfor bæredygtigt byggeri.
hvordan forskellige typer af støj og vibrationer influerer på medarbejdernes fysiske og psykiske helbred ved kort- og langtidspåvirkning.
hvordan forskellige typer af byggestøv influerer på medarbejdernes fysiske og psykiske helbred ved kort- og langtidspåvirkning.
myndighedernes grænseværdier for maximal støj- og vibrationsniveauer.
de mest almindelige materiale fraktioner, der indgår i bygge-/anlægsarbejde.
bæredygtigt byggepladslogistik herunder krav til velfærdsforanstaltninger.
gældende myndighedskrav, kvalitetssikrings-, bygnings-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning.

Fagnummer: 21417 Støj, støv og affald ifm. bæredygtigt byggeri Varighed 2 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 416,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.551,50
Filer