Bæredygtighed og grøn omstilling i byggebranchen

Bæredygtighed og grøn omstilling i byggebranchen

Learnmark Efteruddannelse

Støj, støv og affald ifm. bæredygtigt byggeri

Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 416,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 1.551,50
Info om fag
21417 - Støj, støv og affald ifm. bæredygtigt byggeri

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til medarbejdere med brancheerfaring.

Beskrivelse: Deltageren kan:
bidrage til at eliminere gener fra støj- og vibrationspåvirkninger bl.a. ved hjælp af substitutions- og forebyggelsesprincipper.
bidrage til at eliminere gener fra de på byggepladsen forekomne støvtyper, bl.a. ved hjælp af substitutions- og forebyggelsesprincipper.
anvende viden om materiale fraktioner, sortering og bortskaffelse af restprodukter.
anvende anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.
anvende korrekte arbejdsteknikker.
bidrage til et bæredygtigt, sundt og sikkert arbejdsmiljø på byggepladsen.

Desuden har deltageren viden om:
anerkendte mærknings- og certificeringsordninger indenfor bæredygtigt byggeri.
hvordan forskellige typer af støj og vibrationer influerer på medarbejdernes fysiske og psykiske helbred ved kort- og langtidspåvirkning.
hvordan forskellige typer af byggestøv influerer på medarbejdernes fysiske og psykiske helbred ved kort- og langtidspåvirkning.
myndighedernes grænseværdier for maximal støj- og vibrationsniveauer.
de mest almindelige materiale fraktioner, der indgår i bygge-/anlægsarbejde.
bæredygtigt byggepladslogistik herunder krav til velfærdsforanstaltninger.
gældende myndighedskrav, kvalitetssikrings-, bygnings-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning.

Fagnummer: 21417 Støj, støv og affald ifm. bæredygtigt byggeri Varighed 2 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 416,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.551,50
Filer