Lager og logistik

Lager og logistik

Learnmark Efteruddannelse

Lagerprocesoperatør

Et uddannelsesforløb rettet mod højteknologiske lagervirksomheder.
På baggrund af henvendelser fra 5 store virksomheder i Horsensområdet har Learnmark Efteruddannelse i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udviklet et efteruddannelsesforløb, som tilgodeser de jobprofiler, virksomhederne hver især har beskrevet. 

Lagerproces-operatøruddannelsen er sammensat af en række AMU-kurser der retter sig specielt mod de lager- og industriprocesser, som foregår på et højteknologisk lager. Vi har konkrete samarbejder i gang med DKI-Logistics, Vola, Rema Distribution, Jysk og Sport 24, og vi oplever stor interesse fra andre virksomheder som fx Kamstrup, Grundfos og Siemens og Arla.

Formål

Formålet med uddannelsen er at klæde virksomhedernes medarbejdere på til at kunne manøvrere i en kompleks hverdag i en moderne lagervirksomhed. 

Virksomhederne ønsker en medarbejderprofil, der har en helhedsforståelse for hele det flow og den proces, som er en betingelse for, at virksomheden fungerer med mindst mulig driftsforstyrrelse.


Udbytte af forløbet

Virksomhederne efterlyser disse kompetencer, som deltagerne kan erhverve på Lagerprocesoperatøruddannelsen:

IT og automatisering 
• Grundlæggende IT, viden om robotfunktioner og anden automatisering 
• Kendskab til software 
• Procesforståelse 
• Teknologiforståelse 
• Forståelse for PLC. 

Procesoptimering 
• Forandringsforståelse 
• Lean - tankegange og grundprincipper 
• Flowfleksibilitet • Forståelse for optimering og tilpasning 
• Planlægning og konsekvensberegninger i forhold til at undgå produktionsstop 
• Samspil/samskabelse, som en naturlighed i forhold til nye processer 
• Kvalitetssikring og kvalitetsbevidsthed.

Tekniske kompetencer
• Tekniske kompetencer fx omstilling af maskiner 
• Planlægning af diverse omstillinger 
• Fejlfinding 
• Udføre vedligeholdelsesplaner 
• Reetablere programmer ved nedbrud • Emnehåndtering. 

Se relevante kurser

Relevante kurser