Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Vejen som arbejdsplads

NYT: AI-simultantolkning på kurser

Nu kan kursister via AI-teknologi få simultantolket på deres sprog på en stor del af vores kurser - også selv om der er flere forskellige sprog repræsenteret på samme kursus.  Learnmark Efteruddannelse har indkøbt headsets og computere, som ved hjælp af AI kan oversætte fra dansk til kursusdeltagernes sprog - og omvendt.   På den måde kan der være deltagere, der taler mange forskellige sprog, repræsenteret på et kursus, og de kan tale sammen og med læreren, da den enkeltes headset er indstillet til at oversætte alt til vedkommendes valgte sprog. 

Eksempler på andre kurser, hvor vi fx også kan bruge AI-simultantolkning:
  • Brandforanstaltninger ved gnistproducerende arbejde
  • Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde
  • Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

21-08-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
12-09-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
07-10-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
06-11-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
02-12-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
18-12-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 416,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 1.496,20
Info om fag
47136 - Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder. Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.

Beskrivelse: Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter.

Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

Fagnummer: 47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat Varighed 2 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 416,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.496,20