Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Ventilerede facadesystemer m. puds el. beklædning

Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 624,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 2.595,70
Info om fag
49802 - Ventilerede facadesystemer m. puds el. beklædning

Målgruppe: Faglærte eller ufaglærte bygningsarbejdere med faglig indsigt, der har eller søger beskæftigelse ved renovering og nybyggeri.

Beskrivelse: Deltagerne kan i forbindelse med ventilerede facadesystemer m. puds el. beklædning:
- Læse og anvende relevant monteringsvejledning til at vurdere og vælge de korrekte materialer til et givent projekt.
- Sammensætte komponenter konstruerede af træreglar, metalprofiler og evt. isoleringsmateriale korrekt i et bærende system.
- Vurdere fugt- og isoleringsforhold i ventilerede facadesystemer.
- Vurdere forskellige underlag til montering af et ventileret facadesystem samt udføre korrekt montage af det bærende system inkl. evt. isolering.
- Udføre detaljer korrekte ifm. overgange, tilslutninger eller gennemføringer.
- Indbygge specialemner til fastgørelse af lamper, nedløb, markiser, skilte m.m.
- Sammensætte systemer korrekt ud fra monteringsvejledninger til forskellige beklædninger.
- Udføre underlagsplader (til armeret puds) eller skifer, skærmtegl, glasmosaik, granit, keramisk materiale, teglspån eller tilsvarende materialer.
- Udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder ergonomi samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.
- Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 49802 Ventilerede facadesystemer m. puds el. beklædning Varighed 3 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 624,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 2.595,70