Topbanner_underside_blog_2800x300_Condair_april_2022_(1)

Kursus i Lean og kommunikation styrkede sammenholdet - og fjernede rod i produktionslokalerne

Alle medarbejdere på samme kursus. Det har været en klar fordel for Condair i Ry, der har haft fokus på både Lean 5S og kommunikation.
”Før vores kursusforløb i Lean og kommunikation kunne der godt være en tendens til dårlig stemning i produktionen. Nogle brokkede sig over fejl, som andre lavede, og nogle placerede ansvaret hos andre. Det er vi stort set ovre nu, efter alle medarbejdere i virksomheden har været på Lean- og kommunikationskursus.”
 
Sådan fortæller Torben Knudsen, der er Production Manager i Condair i Ry. Virksomheden leverer løsninger til fugtstyring, og der var ifølge Torben Knudsen brug for at få ryddet op i alle kroge. Derfor kontaktede han Henrik Schalech, der er chefkonsulent i Learnmark Efteruddannelse, for at lave en aftale om et Lean-forløb for alle virksomhedens medarbejdere.
 
”Min erfaring er, at en ekstern underviser har større gennemslagskraft i forhold til, hvis jeg selv skulle stå for opgaven. Sammen med Henrik satte jeg spot på vores udfordringer, og han rådede os til at arbejde med kommunikation i forlængelse af vores 5S-forløb. Det takkede jeg ja til – og det er jeg i dag meget glad for,” fortæller Torben Knudsen.
_Small_-Condair_Learnmark_Efteruddannelse_april_2022_13_

Bedre og mere effektive arbejdsdage

Det samlede kursusforløb for alle Condairs medarbejdere i Ry bestod af en introduktionsdag, to dage med 5S - Lean og to dage med undervisning i god kommunikation. ”Det stillede store krav til planlægningen at have alle medarbejdere på kursus på én gang. Vi har også haft en kultur, hvor medarbejderne kunne fravælge kurser, hvis de syntes, de ikke havde tid. Men det gik ikke denne gang, her skulle alle deltage, og det lønner sig i dag,” understreger Torben Knudsen." Samtidig fortæller han, at der blandt medarbejderne var skeptikere, før de begyndte kursusforløbet. "De ser meget mere positivt på det i dag, fordi de oplever, at det har gjort deres arbejdsdag mere effektiv og bedre,” fortsætter han.
_Small_-Condair_Learnmark_Efteruddannelse_april_2022_1_beskaaret

Bedre kommunikation styrker sammenholdet

I kommunikationskurset arbejdede medarbejderne blandt andet med, hvordan vi som mennesker agerer og reagerer. De fik lavet en DISC-profil, som er en personanalyse, der sætter fokus på den enkeltes adfærd.
 
”Vi arbejdede med forskellige øvelser, der satte fokus på, at vi opfatter tingene forskelligt – og at det er vigtigt, at vi accepterer hinandens forskellighed. Det gav vores medarbejdere rigtig meget og styrkede også sammenholdet blandt medarbejderne,” understreger Torben Knudsen.
_Small_-Condair_Learnmark_Efteruddannelse_april_2022_9_

Fordel at alle medarbejdere er på samme kursus

I virksomhedens produktionsområde er gulvene blevet streget op, så gang-, produktions- og lagerarealer er tydeligt adskilt.  De forskellige arbejdsgrupper har også lavet opfølgningsark, som de skal arbejde ud fra for at opretholde de nye gode vaner.
 
Alle medarbejdere har nu afsluttet 5 dages kursusforløb inden for Lean og kommunikation, og planen er, at virksomheden nu selv skal arbejde videre med projektet.
 
”Det er en stor fordel, at alle medarbejdere har været på det samme kursus. Vi taler det samme sprog, og alle ved fx, hvad vi lægger i ordet spildtid. I 2022 skal vi i gang med at udvikle vores tavlemøder, og det har vi nu et rigtig godt afsæt for,” understreger produktionsmanageren.
_Small_-Condair_Learnmark_Efteruddannelse_april_2022_2_beskaaret

Tre gode råd til andre virksomheder

Torben Knudsen har tre gode råd til andre virksomheder, der overvejer et lignende kursusforløb.
 
  • Hold fast i beslutningen, selvom det er svært at få planlagt – og selvom nogle medarbejdere hellere vil arbejde i stedet for at deltage i kurset
  • Vær standhaftige, når kursusforløbet er afsluttet. Læg de principper, I har fastlagt, ind i en plan, så det er nemmere at følge dem
  • Vær opmærksom på nyansatte medarbejdere. De har ikke været en del af processen, så det kræver lidt ekstra af medarbejderne at få dem introduceret til den måde, I arbejder på.
 
”Vi gør fx Lean-principperne til en del af vores velkomstmappe til nye medarbejdere. De skal også oplæres i Lean, så vi undgår, at de nye medarbejdere, der ikke har været en del af kursusforløbet, ikke arbejder efter et andet regelsæt,” siger Torben Knudsen.

Få et kursusforløb tilpasset din virksomhed

Vil du også besøg have besøg af Henrik Schalech, chefkonsulent i Learnmark Efteruddannelse, så I sammen kan planlægge et kursusforløb, der passer til din virksomheds behov? Så kan du kontakte ham på M: 4212 7419 eller E: hsch@learnmark.dk
_Small_-Condair_Learnmark_Efteruddannelse_april_2022_7_

Tag Leankørekort på Learnmark Efteruddannelse


På Learnmark Efteruddannelse tilbyder vi Leankørekort for åbne hold. Det er 10 dages kursus fordelt over cirka 2 måneder. Læs mere på kursus.learnmark.dk