Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer

NYT: AI-simultantolkning på kurser

Nu kan kursister via AI-teknologi få simultantolket på deres sprog på en stor del af vores kurser - også selv om der er flere forskellige sprog repræsenteret på samme kursus.  Learnmark Efteruddannelse har indkøbt headsets og computere, som ved hjælp af AI kan oversætte fra dansk til kursusdeltagernes sprog - og omvendt.   På den måde kan der være deltagere, der taler mange forskellige sprog, repræsenteret på et kursus, og de kan tale sammen og med læreren, da den enkeltes headset er indstillet til at oversætte alt til vedkommendes valgte sprog. 

Eksempler på andre kurser, hvor vi fx også kan bruge AI-simultantolkning:
  • Brandforanstaltninger ved gnistproducerende arbejde
  • Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde
  • Vejen som arbejdsplads