Ledelse og medarbejderudvikling

Ledelse og medarbejderudvikling

Vi tilbyder lederkurser til nye og erfarne ledere

Trivselsforløb

5 dages uddannelse til dig, der arbejder med trivsel i din virksomhed. Hvis du slår trivsel op i ordbogen, kan du læse, at ”trivsel er et udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde”.

Trivsel på jobbet er kommet på dagsordenen i de fleste virksomheder. De fleste ved nemlig, at trivsel spiller en stadig vigtigere rolle, når det gælder om at få en virksomhed til at fungere optimalt og skabe gode resultater. De fleste ved også, at trivsel ikke blot er ledelsens ansvar, men et fælles ansvar. 

Fordelene ved at arbejde aktivt med at øge trivslen på arbejdspladsen er ud over større engagement hos medarbejderne også mindre sygefravær, øget performance og bedre fastholdelse af medarbejdere. 


>> Tidligere kursister fortæller: Vi bruger det, vi har lært på kurset


Udbytte

På dette kursus bliver du klædt på til at arbejde med tiltag, der kan bidrage til at øge trivslen på din arbejdsplads. Det er fx arbejdsmiljø, samarbejdsformer, kommunikation, forandringer, stress, tillid, arbejdsglæde og omsorg.  

Du får
 • redskaber, som du, dine kolleger og ledelse kan bruge i arbejdet med at skabe og vedligeholde høj trivsel
 • inspiration og nye ideer, så du kan varetage nøgleopgaver i forbindelse med trivsel på arbejdspladsen
 • viden, der hjælper dig til at spotte stress hos dig selv og dine kolleger
 • forståelse for egen rolle i virksomhedens forandringsprocesser, så du kan tage aktivt del i at planlægge processer og fremme resultater
 • værktøjer, så du kan bidrage til at udarbejde politikker og handleplaner.

Målgruppe

Kurset retter sig mod alle, der arbejder med eller ønsker at arbejde med trivsel og forebyggelse og håndtering af stress, fx tillidsvalgte, samarbejdsudvalg, ledere, HR-medarbejdere eller andre udvalgte medarbejdere. 

Kurset kan også gennemføres som et forløb for et team, en afdeling eller en samlet medarbejdergruppe på en specifik virksomhed. 

Formål

Det overordnede formål er at give dig personlige og faglige kompetencer i forhold til dit daglige arbejde med at fremme trivsel på din arbejdsplads.  

Undervisningsform

Den samlede uddannelse varer 5 dage. Den består af tre kurser fordelt på to moduler. 

Der veksles mellem korte teoretiske oplæg, cases eller praksisnære opgaver, hvor vi tager udgangspunkt i eksempler fra din dagligdag.  Mellem modulerne arbejder du med en udfordring fra din egen hverdag, hvor du får bygget bro mellem teori og praksis. 

Moduloversigt

Kursusforløbet er sammensat af følgende tre forskellige AMU-kurser, som du kan tage samlet eller enkeltvis:
 
 • Modul 1 
  Forebyggelse af stress på arbejdspladsen

  Kursusnr.: 44382
  Varighed: 2 dage

  Du kan efter kurset i din funktion som HR-medarbejder, vejlede virksomhedens ledelse, personaleansvarlige og/eller virksomhedens miljøansvarlige, i anvendelsen af procedurer og værktøjer, der kan være med til at forebygge stress på arbejdspladsen. Det kan eksempelvis være instruktion af ledere og medarbejdere i aflæsning af signaler på stress, gennemførelse af trivselsundersøgelser og vurdering af jobbeskrivelser. Deltageren kan bidrage til udarbejdelsen af en stresspolitik.

 • Modul 2
  Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

  Kursusnr.: 40382
  Varighed: 2 dage 

  Du kan efter kurset anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte og ufaglærte job. Du kan forstå egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer relevant for deltagerens jobfunktion. 

  Administrativ HR-støtte ved stress
  Kursusnr.: 40383
  Varighed: 1 dag 

  Du kan efter kurset alene eller i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen orientere den enkelte medarbejder, ledere og andre personaleansvarlige om det lovgivningsmæssige grundlag, som relaterer sig til arbejdsrelateret stress og hvilke støttemuligheder, det giver arbejdspladsen og den enkelte.

  Endvidere kan du orientere ledere, andre personaleansvarlige og medarbejdere om arbejdspladsens konkret vedtagne aktiviteter, der støtter stressramte medarbejdere, såfremt disse er formuleret på arbejdspladsen. Såfremt arbejdspladsen ikke har en stresshåndteringspolitik kan deltageren indhente oplysninger fra fx Center for stress og trivsel, til understøttelse af arbejdspladsens arbejde med at udarbejde en stresshåndteringspolitik, såfremt arbejdspladsen ønsker en sådan.


Kontakt

Har du spørgsmål om fx kursusforløbets indhold, planlægning og screening, er du velkommen til at kontakte:
 
Maria Birk Barnung, chefkonsulent
T: 42 12 72 11 E: barn@learnmark.dk
 
Marie Warthoe Richard, underviser og Chefkonsulent
M: 42127426  E: mr@learnmark.dk

Trivselsforløb

Vi har pt. ingen hold på dette kursus. Hvis du skriver dig op via kursusagenten, får du besked, når vi opretter nye hold.
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 1.040,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 3.449,75
Info om fag
40383 - Administrativ HR-støtte ved stress

Målgruppe: Ufaglærte og faglærte administrative medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med HR-opgaver, herunder vejledning i forbindelse med arbejdsrelateret stress på arbejdspladsen.

Beskrivelse: Den administrative HR-medarbejderen kan alene eller i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen orientere den enkelte medarbejder, ledere og andre personaleansvarlige om det lovgivningsmæssige grundlag, som relaterer sig til arbejdsrelateret stress og hvilke støttemuligheder, det giver arbejdspladsen og den enkelte.

Endvidere kan deltageren orientere ledere, andre personaleansvarlige og medarbejdere om arbejspladsens konkret vedtagne aktiviteter, der støtter stressramte medarbejdere, såfremt disse er formuleret på arbejdspladsen. Såfremt arbejdspladsen ikke har en stresshåndteringspolitik kan deltageren indhente oplysninger fra fx Center for stress og trivsel, til understøttelse af arbejdspladsens arbejde med at udarbejde en stresshåndteringspolitik, såfremt arbejdspladsen ønsker en sådan.

Endeligt kan deltageren medvirke ved udarbejdelse af plan til den stressramte medarbejder i forbindelse med dennes tilbagevending på arbejdspladsen.

Deltageren skal til understøttelse af sin funktion kunne indhente informationer om psykisk arbejdsmiljø, herunder lovgivning, vejledninger og materiale fra fx Arbejdstilsynet, BAR, Videncenter for Arbejdsmiljø og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø mv.

Fagnummer: 40383 Administrativ HR-støtte ved stress Varighed 1 dag Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 208,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 789,95
40382 - Forebyggelse af stress på arbejdspladsen

Målgruppe: Administrative medarbejdere, der typisk arbejder med HR-opgaver, herunder opgaveløsninger i funktionsområdet fra personaleadministrative opgaver til strategiske personaleudviklingsopgaver.

Beskrivelse: Deltageren kan, i sin funktion som HR medarbejder, vejlede virksomhedens ledelse, personaleansvarlige og/eller virksomhedens miljøansvarlige, i anvendelsen af procedurer og værktøjer, der kan være med til at forebygge stress på arbejdspladsen. Det kan eksempelvis være instruktion af ledere og medarbejdere i aflæsning af signaler på stress, gennemførelse af trivselsundersøgelser og vurdering af jobbeskrivelser. Deltageren kan bidrage til udarbejdelsen af en stresspolitik.

Fagnummer: 40382 Forebyggelse af stress på arbejdspladsen Varighed 2 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 416,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.329,90
44383 - Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte og ufaglærte job. Deltageren kan forstå egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer relevant for deltagerens jobfunktion.

Fagnummer: 44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Varighed 2 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 416,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 1.329,90