Boliginstallatør

Denne uddannelse giver folk med smede eller VVS-bagrund mulighed for få en såkaldt delautorisation til at udføre vandinstallationer og afløbsarbejde over terrænhøjde i boliger. Uddannelsen gennemføres som deltidsuddannelse med 2 skoledage om ugen, fordelt over 13 måneder, med i alt ca. 80 skoledage.

Arbejdsområde for en Boliginstallatør

Delautorisationen omfatter arbejde med vandinstallationer og afløbsarbejde over terrænhøjde i boliger. Delautorisationen omfatter også tilslutning af vandstikledning til vandforsyningens anviste tilslutningssted i boliger med individuel afregning, der anvendes til helårsbeboelse, herunder lejligheder, række og parcelhuse samt sommerhuse, ferielejligheder og fritidshuse, der er godkendt til overnatning.

Fællesinstallationer i fx flerfamiliehuse og boligbyggeri er ikke omfattet af delautorisationen.

Fjernundervisning

Du vælger selv, om du vil følge undervisningen på skolen eller hjemme via fjernundervisning. Fjernundervisning er en direkte transmission fra klasseundervisningen. I klassen er der opsat kamera og mikrofoner. Den fjernunderviste kan således følge undervisningen og dialogen i klassen via egen pc, og kan selv spørge ind i klassen. Alle lektioner optages, og kan genses efter behov.

Uddannelsens indhold

Undervisningen er tilrettelagt som projektorienteret deltidsundervisning, hvor deltagerne blandt andet arbejder i grupper. Der arbejdes med projekter inden for boliginstallationer.

Kurset gennemgår blandt andet følgende emner:
• Grundlæggende VVS tekniske begreber
• Afløbsinstallationer
• Vandinstallationer.
• Varmeinstallationer.
• Kvalitet, sikkerhed og miljø.

Undervisningen foregår mandag og fredag sammen med studerende fra den 2 årige GVS-mester uddannelse.

Uddannelsen afsluttes med en eksamen, hvorefter man med en bestået eksamen er berettiget til at ansøge Sikkerhedsstyrelsen om Del-autorisation, vand og afløb i boliger.

Undervejs i uddannelsen er der mulighed for at deltage i kloakmesteruddannelsen.

Forudsætninger

Du har direkte adgang til uddannelsen med en erhvervsuddannelse inden for Smede eller VVS-området hvis du har 2 års erhvervserfaring.

Der vil være også mulighed for adgang til uddannelsen med en anden erhvervsuddannelse suppleret med relevant opkvalificering. Samt 2 års relevant erhvervserfaring.

Få mere at vide

Uddannelsesleder Peter Hjortdal Andersen
Learnmark Efteruddannelse
T: 42 12 73 06, E: pha@learnmark.dk

Underviser Jens Willumsen,
T: 42 12 73 38, E: jwil@learnmark.dk

Tilmelding

Jette V. Nielsen , E: jvni@learnmark.dk, T: 88 16 36 47

Ved tilmelding skal du huske at angive din forudgående
uddannelse og erhvervserfaring.

Adgangskursus til GVS-mester og boliginstallatøruddannelsen

FOR MASKINMESTRE, INGENIØRER, KONSTRUKTØRER MV.
PRIS FOR 37 LEKTIONER: 6850 KR PR. DELTAGER KURSET AFHOLDES I UGE 35
 

5 DAGES UNDERVISNING OMFATTER

  • VVS-tekniske symboler og VVS-tekniske komponenter
  • Afkortning, afgratning og bukning af rør, blød og hård lodning af rør
  • Montage af PEX-rør, samling med kompressionsfittings og trykprøvning
  • Afløbskonstruktioner og faldstammer
  • Lovgivning på området
 

FÅ MERE AT VIDE

Uddannelsesleder Peter Hjortdal Andersen
Learnmark Efteruddannelse
T: 42 12 73 06, E: pha@learnmark.dk
 

TILMELDING

Kursussekretær Jette V. Nielsen
Learnmark Efteruddannelse
T: 88 16 36 47, E: jvni@learnmark.dk
Kontakt
Jette Vibeke Nielsen
Kursussekretær
Skriv en besked
Download faktaark