Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Learnmark Efteruddannelse

Bliv kloakrørlægger i Horsens

Rørlæggeruddannelsen giver adgang til selvstændigt at udføre kloakarbejde i en autoriseret kloakmestervirksomhed samt videre deltagelse på kloakmesteruddannelsen.
Klimaet ændrer sig og vi vil opleve voldsomme regnskyl, stigende grundvand m.m. Samtidig er kloaksystemet mange steder forældet og stadig koblet sammen med afløbssystemet for overfladevand og regnvand. 

Begge faktorer kan give oversvømmelser af blandt andet boliger og veje, ligesom de kan medføre uønskede udslip af urenset spildevand i fx vores vandløb og havne. 

Derfor tager man i dag hensyn til de øgede regnmængder, både når der byggemodnes, og når de fx i Vejdirektoratet projekterer nye veje. Og mange af landets kommuner lægger deres kloakker, regnvands- og drænledninger om til adskilte systemer. 

Det er grunden, til at der de kommende år skal lægges kilometervis af nye rør og rørsystemer til spildevand, regnvand og drænvand i jorden.

Et godt papir

Kloakrørlæggeruddannelsen er en lovpligtig uddannelse, som du skal have for selvstændigt at udføre kloakarbejde for en autoriseret kloakmestervirksomhed. 

Kloakrørlæggeruddannelsen er samtidig første del af kloakmesteruddannelsen. Hvis du vil være autoriseret kloakmester, kan du fortsætte på dens sidste del af uddannelsen. Den varer i alt 40 dage. 5 dage med Nivellering og 35 dage med kloakrørlægger. 


Varighed

35 dage med kloakrørlægger. Eventuel 5 dage med Nivellering.

Adgangskrav

Bestået nivellering eller tilsvarende.

Merit

Som kloakrørlægger kan du få merit til erhvervsuddannelsen som struktør.

Mere info

Har du brug for hjælp til tilmelding eller andet praktisk i forbindelse med uddannelsen, er du velkommen til at kontakte: 

Jette Nielsen, kursussekretær
T: 88 16 36 47 E: jvni@learnmark.dk 

Peter Hjortdal Andersen, uddannelsesleder
M: 42 12 73 06 E: pha@learnmark.dk

Se relevante kurser