Kloakmester

Kloakmester

Learnmark Efteruddannelse

Kloakmesteruddannelsen

Learnmark Efteruddannelse tilbyder kloakmesteruddannelsen i tre udgaver:
Daghold, fredagshold og aftenhold som fjernundervisning, hvor den teoretiske del af uddannelsen og den teoretiske eksamen foregår digitalt.
 
 


Daghold

Uddannelsen er bygget op i moduler med en sammenlagt varighed på ca. 21 uger, afhængig af uddannelse og erfaring. Modulerne er sammensat af AMU-kurser, og det er muligt at søge VEU-godtgørelse.

Start 23. oktober 2023

Aftenhold som fjernundervisning

Uddannelsen på aftenhold afvikles som fjernundervisning. Der undervises 296 teorilektioner som direkte online undervisning. Dertil skal lægges 176 lektioner som projektarbejde med mulighed for konsulentbistand.

Fjernundervisning er online undervisning med en underviser på skærmen. Der er mulighed for at kommunikere med både underviser og øvrige deltagere. Alle lektioner optages, og kan genses efter behov.

Teoriundervisningen afvikles over to aftener om ugen (mandag og torsdag). Praktikundervisning afvikles i dagtimerne i ugerne 1-2-3 i 2024 eller 28-29-30 i 2024.

Start 25. september 2023


Fredagshold

Undervisning på fredagshold afvikles primært som tilstedeværelse. 

Det er et fredagshold med en dags tilstedeværelse om ugen - hver fredag fra kl. 8.00 til 15.24. Dertil udvalgte weekender med projektundervisning. Det er i alt ca. 59 dage inkl. projektarbejde og mulighed for konsulentbistand.

Praktikundervisning afvikles i dagtimerne i ugerne 49-50-51 i 2023 eller 28-29-30 i 2024.

Start 25. september 2023
 

Individuelle forløb

Kloakmesteruddannelsen tilrettelægges i vid udstrækning som individuelle forløb. Ring til Jette Nielsen på T: 88 16 36 47, så hjælper vi med at sammensætte et forløb og skabe overblik over økonomien i forbindelse med uddannelsen. 
 

Tilmelding

Kontakt
Jette Nielsen Kursussekretær  
Learnmark Efteruddannelse  
T: 8816 3647
E: jvni@learnmark.dk

Praktisk

Adgangskrav 
• Daghold: Bestået nivellering.
• Aftenhold og fredagshold: Bestået kloakrørlægger eller tilsvarende, struktør, brolægger eller er blevet kompetenceafklaret som kloakrørlægger. Kontakt skolen, hvis du ønsker at blive kompetenceafklaret.

Sted 
Learnmark Efteruddannelse, Vejlevej 150, 8700 Horsens. 

Eksamen 
Teoretisk eksamen: Alle hold, april/maj 2024.
Praktisk eksamen: Uge 51 i 2023 eller uge 3 eller uge 31 i 2024.

Økonomi* 
• Daghold: 134,00 kr. pr. undervisningsdag (antal dage afhænger af din baggrund)
• Aftenhold & fredagshold: 6.968,00 kr.+ praktik.

Eksamen 
• Praktisk eksamen: 11.500 kr.
• Teoretisk eksamen: 11.500 kr.

Obs 
Prisen er inkl. undervisningsmaterialer, lærebøger mv.

*Priserne er beregnet for deltagere, der ikke har en videregående uddannelse. Kontakt skolen, hvis du har en videregående uddannelse. Der tages forbehold for pris- og lovændringer i 2023.

Kloakmesteruddannelsen udbydes i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om kompetencegivende kloakmestereksamen. 
 

Se relevante kurser