Transport

Transport

Learnmark Efteruddannelse

BLIV BUSCHAUFFØR PÅ 6 UGER

Få et selvstændigt job, hvor du er i kontakt med mange forskellige mennesker. Efter endt kursus har du gode muligheder for at komme i job. Lige nu er der mangel på chauffører.

Som buschauffør kan du køre

  • Bybus
  • Rutebus
  • Skolebus
  • Turistbus (efter 2 år)
  • Flextrafik
  • Sygetransport
  • Handicapkørsel.

MÅLGRUPPE

Alle der er 21 år eller derover, som ønsker at køre bus. Du skal have kørekort kat. B for at deltage.

Personbefordring med bus
15-08-2022
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
05-09-2022
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
26-09-2022
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
17-10-2022
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
07-11-2022
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
Kursuspris
AMU-målgruppen:
DKK 3.840,00
Uden for AMU-målgruppen:
DKK 34.142,50
Der er hold med tillægspris på dette kursus. Klik og se samlet kursuspris.
Info om fag

Målgruppe: Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene bussen og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.

Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).

Deltageren kan jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport:
• Føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed for passagererne og færdselssikkerheden i øvrigt.
• Servicere forskellige kundebehov.
• Vurdere nødsituationer, og udføre livreddende førstehjælp.
• Anvende regler for personbefordring.

Deltageren har viden om:
• Reglerne for arbejdstid og køre- og hviletid
• Fysisk og psykisk sundhed

Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.

Fagnummer: 40531 Personbefordring med bus Varighed 30 dage AMU-pris: DKK 3.840,00 Uden for målgruppe: DKK 34.142,50