Transport

Transport

Learnmark Efteruddannelse

Personbefordring med bus

16-10-2023
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
06-11-2023
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
08-01-2024
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
29-01-2024
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
26-02-2024
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
18-03-2024
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
23-04-2024
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
17-05-2024
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
12-08-2024
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
02-09-2024
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
23-09-2024
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
14-10-2024
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
04-11-2024
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
8 hold er skjult, klik her for at vise alle
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 4.020,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 35.578,00
Der er hold med tillægspris på dette kursus. Klik og se samlet kursuspris.
Info om fag
40531 - Personbefordring med bus

Målgruppe: Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene bussen og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.

Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).

Deltageren kan jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport:
• Føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed for passagererne og færdselssikkerheden i øvrigt.
• Servicere forskellige kundebehov.
• Vurdere nødsituationer, og udføre livreddende førstehjælp.
• Anvende regler for personbefordring.

Deltageren har viden om:
• Reglerne for arbejdstid og køre- og hviletid
• Fysisk og psykisk sundhed

Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.

Fagnummer: 40531 Personbefordring med bus Varighed 30 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 4.020,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 35.578,00