Transport

Transport

Learnmark Efteruddannelse

Bliv buschauffør på 6 uger

Få et selvstændigt job, hvor du er i kontakt med mange forskellige mennesker. Efter endt kursus har du gode muligheder for at komme i job. Lige nu er der mangel på chauffører.

Som buschauffør kan du køre

  • Bybus
  • Rutebus
  • Skolebus
  • Turistbus (efter 2 år)
  • Flextrafik
  • Sygetransport
  • Handicapkørsel.

OBS

Alderskravet til buschaufføruddannelsen ændres.
Fra den 1. juli 2022 må unge begynde på uddannelsen til buschauffør fra det fyldte 18. år.
Læs mere.


MÅLGRUPPE

Alle der er 21 år eller derover, som ønsker at køre bus. Du skal have kørekort kat. B for at deltage.

Personbefordring med bus

14-08-2023
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
04-09-2023
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
25-09-2023
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
16-10-2023
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
06-11-2023
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
08-01-2024
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
29-01-2024
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
26-02-2024
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
18-03-2024
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
23-04-2024
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
17-05-2024
Personbefordring med bus
Learnmark Horsens - AMU Strandpromenaden 4 C 8700 Horsens
30 dage Daghold
6 hold er skjult, klik her for at vise alle
Kursuspris
Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende:
DKK 4.020,00
Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige):
DKK 35.578,00
Der er hold med tillægspris på dette kursus. Klik og se samlet kursuspris.
Info om fag
40531 - Personbefordring med bus

Målgruppe: Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene bussen og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.

Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).

Deltageren kan jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport:
• Føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed for passagererne og færdselssikkerheden i øvrigt.
• Servicere forskellige kundebehov.
• Vurdere nødsituationer, og udføre livreddende førstehjælp.
• Anvende regler for personbefordring.

Deltageren har viden om:
• Reglerne for arbejdstid og køre- og hviletid
• Fysisk og psykisk sundhed

Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.

Fagnummer: 40531 Personbefordring med bus Varighed 30 dage Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende: DKK 4.020,00 Pris for øvrige deltagere (Jobcenter betaler for ledige): DKK 35.578,00