Formandsuddannelsen

Formandsuddannelsen

Learnmark Efteruddannelse

Formandsuddannelsen

Et uddannelsesforløb for dig, der er eller drømmer om at blive nedriverformand.

Uddannelsen

Uddannelsen består af udvalgte elementer fra nedriveruddannelsen og emner som fx
• Planlægning og styring af byggepladser
• Projektoptimering
• Cirkulær økonomi
• Kvalitetssikring
• Samarbejde og kommunikation
• Konflikthåndtering
• Arbejdsmiljøledelse
• Projektledelse
• Mødeledelse
• Miljøscreening og ressourcekortlægning

Arbejdsområde

Uddannelsen retter sig mod dig, som arbejder som formand/ sjakbajs eller har ambitioner om at komme til det. Du skal enten være uddannet nedriver eller have brancheerfaring som ballast.
 
Du får indsigt i samarbejde, kommunikation, konflikthåndtering, aftalegrundlag, tidsplanlægning, logistik, arbejdsmiljø og øvrig relevant lovgivning.
 
Du afslutter uddannelsen med en prøve og en projektopgave, som hedder Nedrivning - praktisk tilrettelæggelse. Det er en udgave særligt for uddannelsen til nedriverformand.
 
Learnmark Horsens inviterer alle nyuddannede nedriverformænd, arbejdsgivere, kolleger og familie til en højtidlighed, når uddannelsen er afsluttet. Her får alle nyuddannede overrakt nedriverstatuetten med inskriptionen Nedriverformand.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen er bygget op af AMU-kurser og afholdes over 10 moduler af en uges varighed. Sammenlagt varer uddannelsen cirka 14 måneder.

Adgangskrav

 • 5 års nedriver erfaring
 • Afsluttet følgende fag ved opstart på uddannelsen:
 • Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer (45845)Varighed: 4 dage
 • Nedrivning - PCB, bly o. lign. skadelige stoffer (48320)Varighed: 3 dage
Derudover skal følgende fag være afsluttet inden Fagprøven på sidste modul:
 • Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. (45566) Varighed: 1 dag
 • Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater (47942) Varighed: 2 dage
 • Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (44530) Varighed: 1 dag
 • Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj (45141) Varighed: 1 dag
 • Teleskoplæsser - Certifikat (48671) Varighed: 5 dage
 • Vejen som arbejdsplads - Certifikat (47136) Varighed: 2 dage
 • Mobile kraner >8-30 tm med integreret kranbasis (48644) Varighed: 10 dage
  (kan også være TS med kranbasis, eller gl. Kran D)
 • Arbejdsmiljø for sikkerhedsgruppen (§9) IDV, Varighed: 3 dage   
For evt.  merit afklaring på Formands uddannelsen, kontakt Finn Kobberø, fk@learnmark.dk 42127342 


Tidligere spørgsmål og svar
 • Kan man tage den almindelige nedriver uddannelse og formandsuddannelsen samtidigt?
  Ja, det er ikke noget problem for skolen  

 • Hvis man f.eks er uddannet murersvend, og kun har 2 års nedriver erfaring, kan man så starte op på formands uddannelsen?
  Ja, det vil være skolens vurdering at andet svendebrev vil erstatte kravet omkring uddannet nedriver, men kun i kombination af at men har nogen erfaring inden for nedrivning, og vil bero på en konkret vurdering

Økonomi

Pris for faglærte/ufaglærte i job eller selvforsørgende 
208,00 kr. pr. dag. 

Få VEU-godtgørelse 
Der er mulighed for at søge VEU-godtgørelse på 940 kr. pr. dag hvis du er faglært/ufaglært i job 

Søg tilskud
For medlemmer af 3F, Blik og Rør, Dansk Metal og Dansk El-forbund, der er ansat på overenskomster med DI Byggeri, Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning samt tiltrædelsesoverenskomster hertil, er der mulighed for et ekstra tilskud på 65,00 kr. i timen oven i VEU-godtgørelsen. De angivne priser er for 2022. 

Få mere at vide

Kontakt uddannelsesleder Peter Hjortdal Andersen, M: 42 12 73 06 E: pha@learnmark.dk

Se relevante kurser